NLR benytter informasjonskapsler på våre nettsider. Vi behandler også visse andre personopplysninger. Her kan du lese mer om hvilken informasjon vi bruker og hvordan vi bruker den.

Norse Digital AS er NLRs databehandler og vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettsted. Opplysninger som samles inn på nettsiden, lagres på NLRs servere som kun NLR og Norse har tilgang.

Vi innhenter, analyserer, oppbevarer eller videreformidler ikke personlige data om din bruk av våre sider. Vi benytter Google Analytics i den utstrekning at vi innhenter informasjon om antall brukere på siden, på enkeltartikler og gjennomsnittlig lesetid for alle brukere for de mest populære artiklene vi legger ut. Innhenting av aggregerte brukerdata danner grunnlag for forbedring av vårt kommunikasjonsarbeid. Der personlig informasjon er påkrevet og hvor du selv oppgir personinformasjon, benyttes denne til å utføre den tjenesten du bestiller og håndteres i henhold til gjeldende lovverk.

Vi registrerer medlemsopplysninger som er definert under innmelding, samt oppdaterte opplysninger fra Produsentregisteret til bruk for kontingentberegning, utsending av relevant informasjon og kontakt med deg som medlem. Hensikten er å kunne følge opp din relasjon til oss.

Nettmøter i NLR

For å kunne tilby og møtes på digitale møteplasser, bruker NLR Microsoft Teams for å kommunisere med medlemmer, andre interesserte og samarbeidspartnere.

I Microsoft Teams-møter skal møteleder muntlig varsle om at opptak startes, før opptaket startes. NLR trenger ikke be om samtykke fra deg til å drive nettundervisning. Før opptak av lyd og bilde skal du bli bedt om samtykke, hvis du ikke ønsker å gi samtykke må du selv gå ut av møtet.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til personvern i NLR eller hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt oss på info@nlr.no

Avvise informasjonskapsler

For å godta eller avvise informasjonskapsler i din nettleser, se www.nettvett.no. Der kan du også lese om sikker bruk av internett.