Etter et treårig, vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet, ble Mentorordninga i landbruket utvidet til hele landet i 2020. 121 mentorpar fra hele landet deltok i 2020.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være/ha mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, nye bønder og regionkontakter i NLR møtes.

Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten (bildet) som er ansvarlig for ordninga i NLR.

Hun mener det er et godt tilbud til alle som er nye i landbruket og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.

– Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Feten.

Hun oppfordrer erfarne bønder til å melde seg som mentorer.

– Vi trenger flere dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse, sier Feten.

Hvis du synes dette høres ut som det kan være noe for deg, er søknadsfristen for Mentorordninga i landbruket 1. desember for påfølgende år. Søknadsportalen åpner etter sommeren.

Mette Feten

Les om noen av dem som har deltatt i Mentorordninga i landbruket

Mentor collage

Regionkontakter for Mentorordninga i landbruket:

Nord-Norge: Tor Erling Nilssen, NLR Nord Norge, 472 59 513, tor.erling.nilssen@nlr.no

Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no

Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no

Vestland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Rogaland: Bjørg Karin Dysjaland, NLR Rogaland, 938 40 839, bjorg.dysjaland@nlr.no

Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no

Buskerud og Telemark: Trude Flatland, NLR Østafjells, 920 24 385, trude.flatland@nlr.no

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Innlandet: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no