Mentorordninga i landbruket

08.10.2020 (Oppdatert: 22.10.2020)

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.  

Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Fra 2020 er ordninga utvidet til hele landet. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.  

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva et vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.  

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i NLR. Hun mener det er et godt tilbud til alle som er nye i landbruket og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.  

– Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Feten. Hun oppfordrer erfarne bønder til å melde seg som mentorer.  

– Vi trenger dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse, sier Feten.  

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller fersk bonde.

Søknadsfrist er 1. desember 2020.  

Søk opptak til Mentorordninga i landbruket 2021 >

Meld deg som mentor >

 

Regionkontakter for Mentorordninga i landbruket: 

Nord-Norge: Tor Erling Nilssen, NLR Nord Norge, 472 59 513, tor.erling.nilssen@nlr.no

Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no

Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no

Vestland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Rogaland: Bjørg Karin Dysjaland, NLR Rogaland, 938 40 839, bjorg.dysjaland@nlr.no

Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no

Buskerud og Telemark: Trude Flatland, NLR Østafjells, 920 24 385, trude.flatland@nlr.no

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Innlandet: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no

 

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no

Les om noen av dem som har deltatt i Mentorordninga i landbruket:

 

– Nå driver jeg med sau 

 

Avgjørende mentorhjelp i starten som bonde

 

– En helt suveren ordning

 

– Eg kan spørje Liv Oddrun om alt

 

Mentorordninga har gjort oss til bedre bønder

 

Gode råd skal synes på bunnlinja

 

Fekk nyttig hjelp med Inn på tunet-tilbod

 

Mentorordninga fikk fart på plommeprosjektet

 

Mentor ble kårkall hos ung bonde

 

Lærer mer om ullen lidenskap

 

 

– Jeg vil sterkt oppfordre alle som er nye i landbruket, eller starter nye næringer på gården, om å søke Mentorordninga i landbruket, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i NLR.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.