MG 0799

Bli en bedre kornbonde

Jorda på en korngård er tema for første, gratis webinar, 1. november kl. 19.
NLR Innlandet
NLR Nordvest Andalsnes Devold Gard 3970

Norsk Landbruksrådgiving utreder ny organisering

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av ti regionale rådgivingsenheter med en nasjonal overbygning. Regionene er juridisk selvstendige enheter, eid og styrt av medlemmene. I årets jordbruksavtale, som ble vedtatt i stortinget i juni, ble det satt som en forutsetning at om NLR skal tildeles grunnfinansiering fremover i tid, må NLR samordne seg til en juridisk enhet.
NLR Viken Lier Veksthus

Søk strømstøtte

Landbruksforetak kan motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022. Søknadsskjema må sendes innen 30. september 2022.
Kjoreskader 2022 Jogeir Agjeld

Krevende grovfôrsesong, hva nå?

Vi er på tampen av en svært varierende vekstsesong. Mange har lykkes med gode avlinger av god kvalitet, mens mange har hatt store utfordringer med mye nedbør eller tørke. Førsteslåtten ble forsinket (eller er ikke høstet) på grunn av våte forhold noen steder. På Vestlandet, i Midt-Norge og Nordland er det bare så vidt mange har våget seg utpå for å ta andreslåtten på grunn av svært våte forhold, og mye gras er ikke slått ennå.
NLR
Drone grovfor Morten B Livenengen

NLR er blitt medlem i NCE Heidner Biocluster

− Vi forventer at et medlemskap i klyngen vil synliggjøre NLR som en fremoverlent rådgivingspartner innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, sier direktør i NLR, Bjarne Holm.
NLR
Gulrot

Klimakalkulatoren med beregning for flere produksjoner

Dokumentasjon av produktenes klimaavtrykk kommer for fullt. Flere store produsenter og dagligvarekjeder har allerede tatt i bruk systemer for dette. Med vår egen klimakalkulator kan vi også gi troverdig og godt dokumenterte beregninger av klimagassutslipp på gårdsnivå for kg produkt og per areal.
NLR
3 A7 A7317

Mentorordninga utvider nettverket

For Anne Maren Gaustad og Christian Løvås har mentor Erik Skaare gitt både faglig støtte og utvidet det unge brukerparets kontaktnett. 
NLR Innlandet
IMG 1071

Ærespris til Lars Nesheim

Bærebjelken i norsk landbruk er grasproduksjon og husdyrhold knyttet til gras. I Europa er 58 prosent av proteinet som konsumeres av mennesker protein fra dyr. For hele Europa er derfor gras og forskning på gras viktig. På årets EGFs konferanse ble Lars Nesheim hedret for sin innsats og bidrag i europeisk grasforskning.
1 2 3 ... 7