Maltidsbilde Okouka Krediteres Luisa Brimble Unsplash

Klart for Økouka 2023!

Økouka er tilbake, 22. september - 1. oktober. Mangfoldet innenfor norsk økologisk mat og landbruk feires i hele landet. Gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon retter uka seg mot alle som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon.
Halmballer08

Ikke importer grovfôr og halm fra Sverige

Den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest er påvist på flere villsvin i Sverige. Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr og halm fra Sverige før smittesituasjonen er mer avklart. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin.
NLR
Naerbilde foto Randi B Froseth

Såkornsituasjonen 2023-24

Det er for tidlig å si noe sikkert om såkornsituasjonen for vårkorn til 24-sesongen. Men følger såkornavlingene samme prognose som annet korn må en forvente lavere tilgang enn normalt.
NLR
210 A0378

Godt grovfôr gir gevinst

🍀 🐂 GROVFÔRKAMPEN 2023: Bevisste kvalitetsmål gir riktig grovfôr til hele besetningen.
NLR Innlandet
Flom

Tørt, vått og flom – hva gjør grovfôrprodusenten?

Vi er på tampen av en meget krevende sesong for mange. Både grovfôrkvalitet og grovfôrmengde er en utfordring for bønder både sør og nord i landet. Vårt budskap nå er få oversikt, og planlegg fôringssesongen allerede nå. Målet må være å opprettholde så normal produksjon og dyretall for kommende sesong som mulig.
NLR
Hero kornaker 1

Samvirkeforetaket NLR SA etableres

De ekstraordinære årsmøtene i NLR vedtok tirsdag 27. juni å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA. Vedtaket var enstemmig for sammenslåing av de regionale rådgivingsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving og for oppløsing av dagens NLR-foretak.
NLR
1 2 3 ... 11