Marklofter scenen

Lars Skjennum er Årets Markløfter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har i år oppfordret bønder over hele landet til å grave i jorda si og telle meitemark. Lars Skjennum fra Nannestad fant flest og ble kåret til Årets Markløfter på Agroteknikk 2021.
NLR
Agroteknikk gull og solvaks

Nytt på Agroteknikk 2021

Det stilles stadig større krav til bønder, og felles for nyhetene som lanseres på Agroteknikk 2021 er at de hjelper bonden med å møte disse kravene.
Erling aas eng rune granas Foto Morten Livenengen

Erling går for klimasmart grovfôr

Høgere energiinnhold i grovfôret er det mest opplagte klimatiltaket i mjølkeproduksjonen hos Erling Aas-Eng. Det gir også bedre lønnsomhet i tillegg til lavere klimagassutslipp per produsert liter mjølk og kilo kjøtt.
NLR Innlandet
Nlr 64016814596

Nye kurs i serien Bonden som arbeidsgiver

ARBEIDSGIVERROLLEN: Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer. Velkommen til nye, digitale kurs!
NLR
Groft Nord Norge foto SJM

Endringer i forskrift om produksjonstilskudd

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i produksjonstilskudds-forskriften. Tidligere forskrift sa at inngrep som forringer kulturlandskapet eller bryter kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag skulle føre til at det ikke ble utbetalt areal- og kulturlandskapstillegg. Nåværende forskrift har endret dette til at det kan gjøres en avkorting i areal- og kulturlandkapstillegget.
NLR
1 2 3 4 5