GE3 A4297

Overraskende tidlig slått

🚜 ☘️ Varmt vær og gode vekstforhold gir tidlig slått på Nordvestlandet. Ifølge rådgiver er førstelått i mai heller uvanlig.
Wennersgard 2006 Bla Kongo Santana Asterix 2

Risikokart i VIPS gir tørråtevarsel for hele landet

Kartet viser risiko for angrep av tørråte i potet i hele landet. Mange gårder ligger langt fra nærmeste værstasjon. Derfor har det vært behov for en varslingstjeneste med høyere geografisk oppløsning. I mai 2024 har NIBIO på plass en varslingsmodell med risikokart for tørråte uavhengig av nærhet til værstasjon.
Fagforum Potet
Østlandet
NLR Ostafjells Frukt Epler 0948 Gard Sigmund Aasdalen

Prut på renta på landbrukslånet!

Mange bønder undrer seg over hvorfor de må betale en høyere rente på landbrukslånet sitt enn en villaeier må betale på huset sitt. Nå blir det en endring.
Sproyting John Ingar Overland

Husk kullfilter i sprøytetraktoren

Det er krav om funksjonstesting av åkersprøyter hvert 3. år, men det er ingen tekniske krav til sprøytetraktoren. I vekstsesongen tilbringer bønder ofte mange timer med sprøyting i traktoren. For den som utfører denne arbeidsoppgaven, gjør traktorhytten en stor forskjell.
Østlandet
Brandval

Reåpning av NLR-kontor på Brandval Prestegård

Fredag 19. april 2024 flyttet medarbeiderne i Norsk Landbruksrådgiving avdeling Glåmdal inn i nye lokaler på Brandval prestegård. Forpakterboligen på gården er ominnredet og utvidet, slik at de ansatte får nye moderne lokaler i nær tilknytning til sin base for forsøksvirksomheten for medlemmene i Glåmdal.
Østlandet
Haskap

Erfaringsgruppe for haskapdyrkere

Vi setter igang et prøveprosjekt med erfaringsguppe for haskapdyrkere. Flere har plantet større areal med haskap, og nå vil vi samle dyrkermiljøet!
Sør
Østlandet
Grashosting Valdres 20190703 6v2 Mimiro

Samarbeid mellom NLR SA og MIMIRO AS

Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) og MIMIRO AS har inngått en avtale om kjøp av rådgiverlisens i Eana-porteføljen. Dette samarbeidet representerer et viktig skritt framover for begge organisasjonene, med mål om å styrke og støtte bøndene i deres arbeidshverdag.
8 Illustrasjonsbilde 1 Oline Stubsjoen Om Mandelpotet

Mandelpotet – en suksesshistorie?

Mandelpotet har ofte blitt forbundet med fjellstrøk, da gjerne Nord-Østerdalen, Oppdal-området og Gudbrandsdalen. Det er her mesteparten av mandelpoteten i Norge har blitt dyrket, i tillegg til i Nord-Norge.
Innlandet
1 2 3 ... 65