Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal for 2024 som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

> Last ned journalen her

Nlr 48381186393

Kontaktperson

NLR jobber kontinuerlig med plantevern, og Anne G. Kraggerud er kontaktperson mot samarbeidspartner og næringa.

> Kontakt Anne

Anne G Kraggerud 002