NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Rådgivingen i NLR er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 700 feltforsøk hos medlemmene. Forsøkene danner godt grunnlag for å dele kunnskap direkte ved forsøksrutene, på markdager, på møter og gjennom fagartikler.

Org.nummer: 931 892 126

Svein og forsok
Gjennom forsøksarbeidet i NLR, kan rådgiverne gi råd på nye, aktuelle problemstillinger. Foto: Tun Byrå

Samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA består av 6 regionavdelinger: