Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 700 feltforsøk hos medlemmene. Forsøkene danner godt grunnlag for å dele kunnskap direkte ved forsøksrutene, på markdager, på møter og gjennom fagartikler.

Rådgivingen er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

Norsk Landbruksrådgiving ble stiftet i 1962 som Norske Forsøksringers Fellesforening (NFF). Fra 1982 til 2008 var navnet Landbrukets Forsøksringer (LFR). Fra 1.1.2014 ble Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving.

Org.nr: 971255684

NLR Ost Vandsemb Gard Arnes 7547
Foto: Anders Tufte

Aktivitet i 2021

I tillegg til å bistå bonden med kvalifiserte råd i den daglige drifta, gjorde vi dette i 2021:

Her finner du oss