Jogeirweblitende

Jogeir Magnar Agjeld

Prosjektleiar maskinteknikk og presisjonslandbruk
Agjeldsvegen 140, Agjeldsvegen 140, 6788, Olden