Magne Norodd Vingdal

Rådgiver grovfôr
Innlandet
Valdres, Nyhagevegen 35, 2949, Heggenes
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima
Økologisk