Petter shv

Petter Fredriksen Bjørge

Rådgiver korn og grovfôr (permisjon til 01.10.24)
Innlandet
Hadeland, Risenfallgutua 2, 2770, Jaren
Grovfôr
Korn
Økonomi
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan