Aksel Doving

Aksel Døving

Rådgivar PhD
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Frukt og bær
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering

Aksel er doktorgradsutdanna og har arbeidd med forsking ulike plassar før vi fekk nytte av fagkunnskapen hans i Møre og Romsdal frå kontorplass i heimbygda Valldal. Han har sørga for at vi kan ha ei full stilling som bærrådgivar ved at han har vore dyktig på å hanke inn forskingsprosjekt og via eit nært samarbeide med bærrådgivarar i heile landet. Klima og vêr er elles viktige interesser.

Fagområde

Rådgivar og driv med forskingsprosjekt på bær. Held autorisasjonskurs for plantevern og kan lage dreneringsplanar.

Geografisk ansvarsområde

Bærrådgiving i heile fylket.