Anders E2

Anders Eggen

Rådgiver korn og økologi, avdelingsleder
Midt
Skjetlein, Skjetleinvegen 114, 7083, Leinstrand
Korn
Økologisk
Jordprøver og gjødslingsplan