Bjorn Steinar Skarbo

Bjørn Steinar Skarbø

Rådgivar landbruksbygg
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Landbruksbygg
Fornybar energi

Busett i Ørskog med kontorstad i Valldal og Molde. Han er ein livsnytar og verdsmann med sans for å oppleve nye plassar, kultur, god mat og drikke. Bjørn Steinar har vore journalist, bussjåfør, lektor, fylkesagronom og reiseleiar for studieturar i tidlegare jobbar. Han er også interessert i lokalhistorie og organisasjonsarbeid. Som hovudtillitsvald for Naturviterne i NLR, har han vore tett på etableringa av NLR SA.

Fagområde

Med sin journalistbakgrunn er det naturleg at Bjørn Steinar er vår redaktør i Ringreven. Han er også kursansvarleg, men byggrådgiving utgjer største delen av arbeidet hans.

Geografisk ansvarsområde

Heile fylket.