Einar Smagard

Einar Smågård

Forsøkstekniker
Midt
Kvithamar, Vinnavegen 38, 7512, Stjørdal
Grovfôr
Korn
Potet
Jordprøver og gjødslingsplan
Funksjonstesting