Gunn randi fossland

Gunn Randi Fossland

Rådgivar
Midt
Tustna, Tømmervågvegen 3275, 6590, Tustna
Grovfôr
Grønnsaker
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan

Gunn Randi er vår engasjerte planterådgivar som bur og har kontorstad på Tustna. I tillegg til jobben er ho veldig glad i å gå på fjelltur, særleg på Tustnafjella.

Fagområde

Gunn Randi jobbar med grønsaker, hovudsakleg gulrot og kålrot på Smøla, i tillegg til grovfôr og klima. Ho har vore prosjektleiar på hjortebeiteregistreringane NLR Nordvest har drive med over heile fylket dei siste åra. Gunn Randi har hatt hovudansvar for mentorordninga i fylket vårt. Ho er i tillegg kurshaldar innan plantevernautorisasjon.

Geografisk ansvarsområde

Smøla, Aure, Kristiansund og Averøy.