Gunnhild Overvoll

Gunnhild Overvoll

Avdelingsleder
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan

Fersk og gammal som rådgivar, sidan ho jobba frå kontoret i Ørsta i 1996-2000 og byrja på att ved Valldalskontoret i 2021. I mellomtida var ho bonde med mjølkeku og sau. Gunnhild har musikk som fritidsinteresse og tenderer til å vere finkulturell. Ho brenn for å nå heilt fram til gardbrukaren med rådgivinga og at hen skal ha nytte av det som blir presentert.

Fagområde

Grovfôr, beite, teamleiar for agronomi-rådgivarane.

Geografisk ansvarsområde

Jobbar mest på Sunnmøre, og er primærrådgjevar for Stranda og Sykkylven.