IMG 8805 Harald Ferstad

Harald Mathias Ferstad

Rådgiver
Midt
Steinkjer, Skolegata 22, 7713, Steinkjer
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan
Potet
Funksjonstesting