Hilde Hegnes

Hilde Hegnes

Rådgivar
Midt
Sunndal, Auragata 3, 6600, Sunndalsøra
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering
Fornybar energi

Hilde er busett på Sunndalsøra, kor ho òg har kontorstad. Ho har bakgrunn frå Blæstad (Høgskulen i Innlandet) med bachelor i agronomi og master i berekraftig landbruk. Sistnemnde har auka synet på å drive landbruk utan at det går på kostnad av natur og miljø. Når Hilde ikkje er på kontoret eller ute i felten, kan du finne ho i skog og mark - med eller utan ski på beina. Hilde trivst godt med oppfylte arbeidsdagar og likar å hjelpe medlemmane med råd og rettleiing.

Fagområde

Hilde er hovudsakleg grovfôrrådgivar, men jobbar i tillegg med hydroteknikk, nydyrking, klima og autorisasjonskurs for gnagarmiddel. Ho er òg under sertifisering for å jobbe med biogass.

Geografisk ansvarsområde

Sunndal, Rauma og Molde kommune utanom Misund.