Jon Geirmund Lied

Jon Geirmund Lied

Fagleder/Rådgivar
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Grovfôr
Drenering
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Fornybar energi

Jon Geirmund bur i Liabygda. Han er interessert i langrenn, smurningsekspert og har fylgt opp eigne og andre håpefulle juniorar, barn og unge.

Han er ein svært erfaren rådgivar med breitt interessefelt. Etter kvart har det blitt stor etterspørsel frå heile landet etter kunnskapen hans om fornybar energi, spesielt biogass; og jobben har vorte dreia mot dette feltet der han er nasjonal fagkoordinator.

Fagområde

Grovfôr, fôring, grønsaker, drenering, biogass og underviser ved voksenagronomen på Gjermundnes.

Geografisk ansvarsområde

På grunn av oppdragsmengda på biogass har Jon Geirmund ikkje lenger eit primærrådgivingsområde. Han svarer likevel gjerne på spørsmål han får frå medlemmane.