Maud Grotta

Maud Grøtta

Rådgivar
Midt
Tingvoll, Gunnars veg 6, 6630, Tingvoll
Grovfôr
Økologisk
Jord
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Kulturlandskap
Frukt og bær

Maud er oppvaksen i Isfjorden i Romsdal, men har budd på Tingvoll sidan år 2000 der ho har kontorstad. Maud har utdanning frå Norges landbrukshøgskole og er ein allsidig rådgivar. Heime har ho småbruk med gammelnorsk sau og stor kjøkkenhage, mann frå Færøyene og to vaksne barn.

Fagområde

Grovfôr og økologisk landbruk. Lager i tillegg skjøtselsplanar for utvalde naturtypar. Vår region har ikkje eigen fruktrådgivar, men Maud koordinerer rådgiving frå andre regionar hjå oss. Ho sørger også for noko aktivitet innan småskala grønsakdyrking.

Geografisk ansvarsområde

Primærrådgivar for Tingvoll. Betener heile fylket innan økologisk.