Nina Iren

Nina Iren Ugelvik

Rådgivar
Midt
Molde, Fannestrandvegen 63, 6415, Molde
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan

Nina kjem frå Misund, men er no busett på gard i Vestnes. Kollegaer og rådgivarar sett stor pris på Nina si serviceinnstilling, hennar positive åsyn og engasjement. Ho tek utfordringar på strak arm og er ikkje redd for å sette seg inn i nye fagfelt.

Fagområde

Nina er rådgivar innan grovfôr, ensilering, fôring av storfe og sau, i tillegg til at ho lagar klimaplanar.

Geografisk ansvarsområde

Primærrådgivar for Vestnes, Fjord samt Skodje og Ørskog i Ålesund kommune.