Peder

Peder Kvaal

Forsøkstekniker
Midt
Kvithamar, Vinnavegen 38, 7512, Stjørdal
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Korn
Potet