Stig Runar profil

Stig Runar Størdal

Regionsjef
Midt
Skjetlein, Skjetleinvegen 114, 7083, Leinstrand

Vår daglege leiar Stig Runar er busett i Lensvika i Orkland kommune. Han prøvde tidlegare å slutte med sau, men abstinensen blei for stor, så han bygger no oppatt besetninga på garden. Stig Runar blir regionleiar for region midt i nye NLR SA frå 01.01.24. Han har jobba hardt med å få på plass den nye organisasjonen.