Torhild s

Torhild Svisdal Mjøen

Seniorrådgiver
Midt
Grovfôr
Grønnsaker
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan