Christine Letsch

Christine Letsch

Rådgiver
Nord
Målselv, Høgtunveien 68, 9321, Moen
Jordprøver og gjødslingsplan
Grovfôr
Fôring

Dette kan Christine hjelpe deg med

Christine hjelper deg med jordprøver, gjødselplan og spørsmålene du har om grovfôr. Hun har kontorsted i Moen i Målselv og arbeidsområdet hennes er Midt-Troms. I Sveits tok hun masterutdanning i husdyrfag og jobbet som fôringsrådgiver. Nå fokuserer hun på jord, jordkvalitet og fôrproduksjon.

I løpet av 2024 tar hun kurs i klimarådgiving slik at hun kan også hjelpe deg med klimakalkulatoren i framtiden.

Adresse

Høgtunveien 68, 9321 Moen.