Ellen reiersen

Ellen Reiersen

Rådgiver jord- og plantekultur
Nord
Nordreisa, C/O Nordreisa Kommune, Sentrum 17, 9151, Storslett
Grovfôr
Klima
Økologisk
Jordprøver og gjødslingsplan
Jord