Helge Hamre

Helge Hamre

Rådgiver
Nord
Brønnøy, Gårdsøyveien 5, 8907, Brønnøysund
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Jord