Ingvild l hoeie

Ingvild Lauvland Høie

Rådgiver
Nord
Tromsø, Holtveien 66, 9269, Tromsø
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima
Drenering

Ingvild Lauvland Høie er jord- og planterådgiver i NLR, og har mye kompetanse innen gjødsling, drenering, klimasmart agronomi, jord og jordhelse. Hun er også godkjent klimarådgiver, og bistår bønder med klimarådgiving på gården med utgangspunkt i klimakalkulatoren.

I tillegg er Ingvild avdelingsleder for jord- og planterådgivere i Troms og Finnmark.

Prosjekt

Ingvild har ledet flere større prosjekt som Grovfôr i FOKUS 2020-2022, Landbruket og vannforskriften 2019-2022 og Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord kommune 2016-2019, samt små prosjekt på blant annet klimasmart agronomi og husdyrgjødsel.