Ingvild l hoeie

Ingvild Lauvland Høie

Rådgiver
Nord
Tromsø, Holtveien 66, 9269, Tromsø
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima
Drenering

Dette kan Ingvild hjelpe deg med

Ingvild er utdannet sivilagronom med spesialiseringen 'produksjon og miljø'. Hun har vært ansatt i NLR siden 2014, og er nå teamleder for rådgivere på jord- og plantekultur i Troms og Finnmark.

Innenfor jord- og plantekultur jobber hun mye med gjødsling, drenering og klimasmart agronomi. Ingvild er godkjent klimarådgiver, og har gjennomført etterutdanningskurs med tema klimagassutslipp fra landbruket, i regi av SEVU/NMBU. Ingvild kan altså hjelpe deg med blant annet gjødslingsplan, dreneringsplan og klimaplan.

Adresse

Besøksadresse: Holtveien 66, 9269 Tromsø

Postadresse: c/o NIBIO Postboks 2284, 9269 Tromsø

Prosjekt

Ingvild har ledet flere større prosjekt som Grovfôr i FOKUS 2020-2022, Landbruket og vannforskriften 2019-2022 og Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord kommune 2016-2019, samt små prosjekt på blant annet klimasmart agronomi og husdyrgjødsel.

Fagartikler

Som mange andre i NLR, har Ingvild skrevet fagartikler.