Profilbilde Jan Georg

Jan Georg Gulstad

Rådgiver klima- og miljø
Nord
Tromsø, Holtveien 66, 9269, Tromsø
Klima

Dette kan Jan Georg hjelpe deg med

Jan Georg er klima- og miljørådgiver og han hjelper gårdbrukere med muligheten for å kunne gjennomføre prosjekter som blir støttet gjennom tilskuddsordninger som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til tiltak i beiteområder. Han har tidligere jobbet i kommunal landbruksforvaltning. Gjennom det arbeidet har han kunnskap om de forskjellige tilskuddsordningene og hva som er mulig å søke om gjennom disse.

Jan Georg skal i tillegg etter hvert jobbe med klimarådgivning og bidra i forskjellige oppdrag og prosjekter innen temaene miljø og klima.

Adresse

Besøksadresse: Holtveien 66, 9269 Tromsø

Postadresse: c/o NIBIO Postboks 2284, 9269 Tromsø