Profilbilde Jan Georg

Jan Georg Gulstad

Rådgiver klima- og miljø
Nord
Tromsø, Holtveien 66, 9269, Tromsø
Kulturlandskap
Klima

Jan Georg Gulstad er klima- og miljørådgiver og har lang erfaring med miljø og biologisk mangfold. Han kan hjelpe bønder med søknader i tilskuddsordninger, utarbeide tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og lignende.