Knut Alsaker

Knut Alsaker

Rådgiver
Nord
Brønnøy, Gårdsøyveien 5, 8907, Brønnøysund
Grovfôr
Klima
Økonomi
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering
Jord