Kristin soerensen

Kristin Sørensen

Rådgiver
Nord
Målselv, Høgtunveien 68, 9321, Moen
Potet
Grønnsaker
Klima
Frukt og bær
Drenering
Jord
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Kristin hjelpe deg med

Kristin er rådgiver innen potet, grønnsaker og bær. Hennes hovedkulturer er tidligpotet, matpotet og produksjonsklare jordbær i tunnel. Andre kulturer hun kan hjelpe deg med: kålrot, gulrot, Målselvnepe, knutekål, blomkål, brokkoli og bringebær. Hun kan også hjelpe deg innenfor temaet lysgroing, lager, lagerstyring, nydyrking, drenering, klimakalkulatoren og markedshage.

Adresse

Høgtunveien 68, 9321 Moen.

Fagartikler

Som mange andre i NLR, har Kristin skrevet fagartikler.

Prosjekt

Kristin er involvert i følgende prosjekter:

 • VIPS-landbruk. Rapportering av første funn av potettørråte, eggtelling liten og stor kålflue, førstefunn av kålmøll og teger, og andre skadegjørere i potet og grønnsaker
 • Sortsprøving i nye potetsorter, norske og utenlandske, tidlige, halvtidlige og halvseine
 • Verdiprøving i potet, halvseine sorter, for NIBIO
 • Arktisk Lys, virkning av fiberduk på temperatur og lys i Nord-Norge i potet, kålrot og produksjonsklare jordbær i tunnel, i samarbeid med Tromspotet AS og NIBIO Tromsø
 • Teknoformidling av fagråd i potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge
 • PRE-testing av nye potetsorter, for Graminor
 • Utvalg og utprøving av nye nummersorter i potet, i samarbeid med Grundnes gård, Graminor og NIBIO Tromsø
 • LEDlysgroing i potet, i samarbeid med NIBIO Tromsø
 • Utprøving av biostimulanter i potet
 • Dyrkingstekniske forsøk i nye nummersorter
 • Timotei for nordlige strøk, i samarbeid med Graminor
 • Diverse grasforsøk for NIBIO