Tina Schmaucks

Tina Schmaucks

Rådgiver
Nord
Sortland, Kleivbakken 27, 8404, Sortland
Grønnsaker
Frukt og bær
Potet
Økologisk
Jordprøver og gjødslingsplan

Tina Schmaucks er grøntrådgiver i både storskala- og småskalaproduksjon, og dekker både konvensjonelle og økologiske dyrkingsmetoder.

Hennes hovedkulturer er potet, jordbær og bringebær, i tillegg til andre grønnsaksvekster. Hun har mye kompetanse på plantevern innen potet, grønnsaker og bær.