Tore Kolstad

Tore Kolstad

Økonomirådgiver
Nord
Rana, Søderlundmyra 58, 8601, Mo i Rana
Økonomi
Eierskifte
Landbrukstakst

Tore Kolstad er økonomirådgiver i NLR og kan bistå med:

  • Driftsplanlegging, f.eks. i forbindelse med investeringsbeslutninger og finansieringssøknader
  • Veivalgsrådgivning, f.eks. i forkant av investeringsbeslutninger, ved eierskifte eller andre endringer i driften
  • Likviditetsbudsjettering, f.eks. i forbindelse med produksjonsutvidelse, investeringer eller likividitetsutfordringer
  • Eierskifte
  • Mekaniseringsøkonomi
  • Kurs og forelesninger innenfor temaet økonomi
  • Prosjektledelse for eksternt finansierte prosjekter
  • Landbrukstakst

Tore har omfattende erfaring innen økonomiområdet, både i landbruket og i andre næringer. Han har hatt roller som jordbrukssjef i Hemnes, lektor i økonomi ved Vefsn Landbruksskole, samt økonomirådgiver og prosjektleder i Trøndelag Forsøksring. I tillegg har han betydelig erfaring innen regnskap og offentlige innkjøp fra andre bransjer.