Tore Kolstad

Tore Kolstad

Økonomirådgiver
Nord
Rana, Søderlundmyra 58, 8601, Mo i Rana
Økonomi
Eierskifte
Landbrukstakst

Dette kan Tore hjelpe deg med

Tore er økonomirådgiver i NLR. Tore har kontorsted i Mo i Rana med Helgeland som primært arbeidsområde. Han bistår kunder lenger nord etter behov og kapasitet.

Tore har lang og variert erfaring fra økonomiområdet innen landbruk og øvrig næringsliv. Han har bl.a. vært jordbrukssjef i Hemnes, lektor i økonomi ved Vefsn Landbruksskole og økonomirådgiver og prosjektleder i Trøndelag Forsøksring. Han har i tillegg betydelig erfaring fra andre bransjer innen regnskap og offentlige innkjøp.

Tore kan sammen med øvrige rådgivere i NLR bistå med

  • Driftsplanlegging, f.eks. i forbindelse med investeringsbeslutninger og finansieringssøknader
  • Veivalgsrådgivning, f.eks. i forkant av investeringsbeslutninger, ved eierskifte eller andre endringer i driften
  • Likviditetsbudsjettering, f.eks. i forbindelse med produksjonsutvidelse, investeringer eller likividitetsutfordringer
  • Eierskifte
  • Mekaniseringsøkonomi
  • Kurs og forelesninger innenfor temaet økonomi
  • Prosjektledelse for eksternt finansierte prosjekter
  • Landbrukstakst

Les mer om økonomitjenestene til NLR.