Wolfgang dohrn

Wolfgang Dohrn

Rådgiver
Nord
Alstahaug, Parkveien 15, 8861, Tjøtta
Grovfôr
Maskinteknikk og presisjonslandbruk
Klima
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan