Aase Maren portrett

Aase Maren Hesleskaug

Rådgiver HMS
Østlandet
Huggenes, Vestre Huggenesvei 111, 1580, Rygge
HMS
KSL

Dette kan Aase Maren hjelpe deg med:

Aase Maren gjør HMS-besøk hos de som har HMS-avtale hos NLR Øst. Hun gjør mest besøk i området Østfold/Follo. Hun kan bistå deg som trenger hjelp innen HMS og KSL. Hun er også sertifisert for å ta brannslukkerkontroll, og kan sjekke dine brannslukningsapparater enten hjemme på gården eller på kontrolldager det inviteres til. Aase Maren holder også kurset HMS i landbruket.

Aase Maren kan også holde korte foredrag, eller komme på kontroll av brannslukkere for organisasjoner som ønsker å arrangere dette samlet for sine medlemmer.

> Les mer om brannslukkerkontroll her

> Les mer om kurset HMS i landbruket her

> Les mer om HMS-avtale i NLR Øst