Anna Aaby Crop

Anna Vøien Aaby

Rådgiver landbruksbygg, husdyr
Østlandet
Hvam, Hvamsvegen 696, 2165, Hvam
Landbruksbygg

Dette kan Anna hjelpe deg med:

Anna er utdannet sivilagronom og etolog. Hun hjelper deg gjerne med prosjektering av landbruksbygg, og har mye kunnskap innen husdyrproduksjon.

Masteroppgaven fra NMBU handlet om å vurdere dyrevelferd hos slakteokser i melkekubesetninger på Østlandet. Over 360 slakteokser blei vurdert ved Dyrevelferdsindikatoren (DVP) og den europeiske Welfare Quality (WQ) protokollen.

Hun har skrevet bacheloroppgave om ku og kalv i melkebesetninger som resulterte i en publisering

>Les publiseringen her