Aslak Botten

Aslak Botten

Rådgiver grovfôr, økonomi
Østlandet
Gol, Enden 1, 3550, Gol
Grovfôr
Økonomi

Aslak kan hjelpe deg med rådgiving innen:

  • Erstatningsberekning jordbruksjord
  • Driftsplan
  • Grovfôrøkonomi
  • Husdyrgjødseløkonomi