Bjorn Inge Rostad

Bjørn Inge Rostad

Rådgiver korn
Østlandet
Øsaker, Sandtangen 200, 1712, Grålum
Korn
Klima

Dette kan Bjørn Inge hjelpe deg med:

Bjørn Inge hjelper deg med små og store utfordringer i kornproduksjonen, i og utenfor vekstsesongen. Han har sitt spesialfelt innen proteinvekster, oljevekster og kornsorter. Bjørn Inge hjelper deg også gjerne med klimarådgiving og gjødselplan.

Fagartikler

> Se oversikt over hans fagartikler her