Camilla Jacobsen Eng portrett

Camilla Jacobsen Eng

Rådgiver potet, klima
Østlandet
Huggenes, Vestre Huggenesvei 111, 1580, Rygge
Potet
Klima

Dette kan Camilla hjelpe deg med:

Camilla er rådgiver innen potet og fagleder for potet i NLR Øst. Camilla hjelper deg som potetprodusent med det du har behov for både i og utenfor vekstsesongen. Hun har spesielt god kunnskap om tidligpotet, klimaarbeid i potetproduksjon og plantevern i potet.

Fagartikler

Camilla har som mange rådgivere i NLR skrevet noen fagartikler.

> Se oversikt over hennes fagartikler her

Prosjekt

Camilla er involvert i følgende prosjekter:

  • Felles Plantevernplan for potet i Norge
  • VIPS – rapportering av første funn av potettørråte og andre skadegjørere i potet
  • Utprøving av røde poteter til tidligproduksjon
  • Verdiprøving av halvseine sorter og chipssorter for NIBIO
  • Ressursgruppe for prosjektet «Fra potetsamling til norsk delikatessepotet», NIBIO Genressurssenteret
  • Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer – utprøving av kompost for potethelse og karbonfangst