Erik Mytting profil

Erik Mytting

Rådgiver korn
Østlandet
Glåmdal, Lystadvegen 69, 2216, Roverud
Korn
Jord
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Erik hjelpe deg med:

Erik hjelper deg med små og store utfordringer i kornproduksjonen, i og utenfor vekstsesongen. Han hjelper deg også gjerne med gjødselplan, hovedsakelig i Glåmdalsområdet.