20230816 102805338 i OS

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg

Rådgiver korn, maskin og presisjon
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Korn
Maskinteknikk og presisjonslandbruk