Ingvild Evju

Ingvild Evju

Rådgiver korn, proteinvekster
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Korn
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan