John Ingar Overland

John Ingar Øverland

Rådgiver korn, frø, proteinvekster
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan