Nandor 1 B

Nandor Siles

Rådgiver grovfôr, frø, proteinvekster
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan