Oyvind Akselsen

Øyvind Akselsen

Rådgiver miljø, hydroteknikk, korn
Østlandet
Øsaker, Sandtangen 200, 1712, Grålum
Korn
Klima
Drenering

Dette kan Øyvind hjelpe deg med:

Øyvind er rådgiver innen korn og miljø. Han har sitt spesialfelt innen hydroteknikk og drenering. Han utarbeider dreneringsplaner, hydrotekniske planer, og lager planer for vedlikehold av bekker og bekkekanter. Han kan hjelpe til med søknader om tillatelser til gjennomføring av tiltak. Han kan også hjelpe deg med gjødselplan, samt små og store utfordringer i kornproduksjonen.

Fagartikler

> Se oversikt over hans fagartikler her