Silja Valand

Silja Valand

Rådgiver korn, frø
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Korn
Økologisk
Jordprøver og gjødslingsplan
Jord