Steinar

Steinar Velten

Rådgiver grovfôr, jord og miljø
Østlandet
Kirkenær, Bruvegen 6, 2260, Kirkenær
Grovfôr
Jord
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Steinar hjelpe deg med:

Steinar hjelper deg med små og store utfordringer innen grovfôrdyrking. Han kan mye om ammeku. Han kan også hjelpe deg innen hydroteknikk, nydyrking og jordflyttingssaker. Også hjelper han deg gjerne med gjødslingsplaner.

Han har sin spisskompetanse innen hydroteknikk, spesielt innenfor temaene fangdammer, grøfting og alt innenfor erosjonssikring. Og utmarksbeitebruk, som kvalitetsbedømming og planlegging av beitebruk.