Sven ivar aanestad 4

Svein Ivar Ånestad

Rådgiver korn
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
Korn
Klima
Fornybar energi

Svein kan hjelpe deg med rådgiving innen:

  • Landbruksbygg (tegning, rådgiving og kostnadsberegning)
  • Kornrådgiver i vekstsesongen
  • Klimarådgiving og rådgiving innen fornybar energi