Thomas Holz

Thomas Holz

Rådgiver økologi
Østlandet
Huggenes, Vestre Huggenesvei 111, 1580, Rygge
Økologisk

Dette kan Thomas hjelpe deg med:

Thomas er rådgiver innen økologisk grønnsaksdyrking. Både for storskala og småskala, samt markedshage . Han har spesielt mye kunnskap om mekanisk og termisk ugrasbeskjempelse, og hjelper deg også gjerne med temaer som falsk såbed, organisk gjødsling, grønngjødsling, vekstskifte, jordstruktur, nematoder. Han har jobbet mye med robotisering av ugrasbekjempelse i grønnsaker. Thomas har sitt hovedområde i Østfold og Akershus. Men han er landsdekkende økologisk fagressurs for økologiske grønnsaker, og kan også møtes på markdager og kurs over hele landet.


Fagartikler

> Se en oversikt over hans fagartikler