Unni Roed

Unni Røed

Rådgiver korn
Østlandet
Øsaker, Sandtangen 200, 1712, Grålum
Korn

Dette kan Unni hjelpe deg med:

Unni hjelper deg med små og store utfordringer i kornproduksjonen, i og utenfor vekstsesongen. Hun hjelper deg også gjerne med gjødselplan.


Unni er også redaktør for vårt faste nyhetsbrev Øst-nytt, forsøksmeldinga og plantenytt korn.

Fagartikler

>Oversikt over fagartikler