Astrid

Astrid Gissinger

Rådgiver Grønnsaker og Engfrø
Sør
Kristiansand, Rigetjønnveien 20, 4626, Kristiansand
Grønnsaker
Jordprøver og gjødslingsplan
Funksjonstesting
Drenering

Dette kan Astrid hjelpe deg med:

Astrid er rådgiver på grønnsaker og engfrø. Hun kan hjelpe med funksjonstest av åkersprøyter og tåkesprøyter. Astrid lager grøfte/dreneringsplaner, og det er også Astrid som er ansvarlig for alle våre autorisasjonskurs i plantevern og på gnagermidler. Hun lager gjødslingsplaner for grønnsaksprodusenten og hennes geografiske område er hele Agder.