Bard Oliver Gjellestad

Bård Oliver Gjellestad

Rådgiver
Sør
Ølen, Dreganesvegen 36, 5580, ØLEN
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan